Elim Lands

Missionary training facility set in the heart of Osun state, Nigeria

"Bojové linie" v Česku a Nigérii jsou posíleny

Sledujte jak Bůh otvírá cesty, aby mohli být připraveni noví misionáři.

V těchto dnech Bůh působí na srdce lidí a stále více z nich vstupuje do misijního pole evangelia, které je připraveno ke žni. Zapojují se do aktivní služby pro svého Spasitele. Je nám zaslíbeno, že pokud i my se takto odevzdáme, budeme spjati s Ježíšem do úžšího svazku. Náš každodenní život prožívaný s ním uprostřed obtížných siuací, se kterými se setkáváme, když usilujeme naplnit pověření evangelia, posílí naši víru a v závěru nás bude vést k vítězství na sebou samým a nad tímto světem.

Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy nepadnete. (2. Pet 1:10)

Naše služebnost byla založena proto, aby tuto zkušenost mohlo získat mnoho lidí.

Jsme vděčni Bohu, že umožnil obnovu Misijní Chalupy na Kopné v České Republice. Též děkujeme Ježíši jak i nadále vede budování našeho školícího misijního střediska Elim Lands.

Můj mentor, Dr. Jochen Hawlitschek (bývalý předseda oddělení zdraví pod Evro-Africkou Divizí CASD) a můj bratr Uchenna Obasi (student teologie na semináři Sola Scriptura Foiskola, Maďarsko jsou oba dva součástí tohoto nevšedního příběhu. Společně jsme sledovali cestu, kterou Bůh provedl náš projekt za posledních několik let.

Vojta Ligenza, Koordinátor Elim Lands